Ордена, медали, знаки отличия, значки, знамена

15 000 руб.
30 000 руб.
СССР